Körsång, kärlek och konserter

Pedavoces är

Studentkören Pedavoces är Svenskfinlands enda blandade studentkör. Vi har vår bas vid Åbo Akademi i Vasa. Just nu har vi runt 45 aktiva sångare, och så gott som alla Vasas högskolor finns representerade i våra led. Pedavoces dirigeras sedan hösten 2020 av Dan Lönnqvist.

Studentkören Pedavoces grundades i samband med att lärarutbildningen i Finland akademiserades år 1974. Vid den nya högskolan i Vasa – Österbottens högskola – uppstod det en efterfrågan på musikverksamhet varpå körens grundare Per-Håkan Jansson etablerade kören.

Mera information hittas på

www.facebook.com/StudentkorenPedavoces eller www.pedavoces.com