Körsång, kärlek och konserter

Aktuellt,Interna evenemang

Gästabudet den trettonde maj, nådens år 1413

21 maj , 2013, 21.06 pedablogg

 

Medeltiden. Det var den tiden då män var riktiga män och kvinnor var riktiga kvinnor. Det var den tiden då människorna levde för dagen och dagen fanns för människorna. Livet var kort men ack så intensivt. Detta om något, fick vi män i Studentkören Pedavoces uppleva i Riddarsalen i Vasklot den trettonde maj tjugohundratretton. Eller rättare sagt fjortonhundratretton. Detta var nämligen året och dagen då det begav sig, då representanter av alla ständer; ädlingar, borgare, prästerskap och bönder förväntansfulla samlades till fest.

Gästabud i Riddarsalen. Även armbrytning förekom under kvällen.

Följande citat av Prästen Joachim af Buss:

”Humöret som redan efter ankomsten var på topp höjdes af difverse tornerspel såsom kärringkånk, riddarmölkky och förädling af något besynnerligt jord-äpple. Det kastades äfven heligt vatten. En å annan sång ljöd under aftonstjärnans bloss. Tornerspel äro om ej storslagna äfven ansträngande. Männens magar kurrade redan och struparna var torra. Dock var ansträngningarna ej förgäfves, ty våra damer hade ställt till gästabud!

Väl inne på wärdshuset möttes vi män av våra fagra damer som frikostigt delade ut tennstop till bredden fyllda af Dunkelbier framställt av själfvaste Franciskus lärlingar i Germanien.  Efter detta ledde doften av mat oss in i den innersta gillesalen.

Där, i kandelaberns sken, fick vi inmundiga en festmåltid af sällan skådat like! På bordet dignade rotfrukter, söta och oemotståndeliga, gödda svin, renetter stekta på fat, även majs, månaden till ära, fanns i öfverflöd, ej att förglömma kycklingben så möra. Efter denna salta föda serverades desär, en kunglig äppelpaj bakad i ugn. Desär, det måtte då vara något modernt påfund från Frankernas Rike. Må det vara hänt, emedan en man inte kan känna sig mer uppskattad bland goda vänner och skönsjungande damer, samt bland god mat och dryck.”

Ett stort TACK till damerna för ordnandet av denna nobla fest, som fick alla män i Studentkören Pedavoces att känna sig som kungar oberoende av om man kom till festen som bonde, borgare, präst eller adelsman. Undertecknad antar att det länge kommer att diktas och skrivas sånger och om denna numera, mytomspunna fest!

Joachim Buss
(ättling i direkt nedstigande led till Prästen Joachim af Buss)

, , ,

En kommentar

  1. P.S.Paaskynen skriver:

    I 1413 hade Columbus annu inte seglat till Västindien och var jordäpplen (potatis) och majs inte kända i Europa.

Kommenteringen är stängd.