Körsång, kärlek och konserter

Pedavoces 40-års jubileum

Övningsdagen 8.2.2014

29 jan , 2014, 21.22 pedablogg

 

I N F O R M A T I O N   O M
Ö V N I N G S D A G E N   8   F E B R U A R I   2 0 1 4

Bästa jubileumssångare!

Övning
Lördagen den 8.2 blir det övningsdag för alla som ämnar sjunga med i jubileumskören under Pedavoces 40-årsjubileumskonsert.
Övningsdagen hålls inte i centrala Åbo som tidigare annonserats utan vi har glädjen att ta oss ut till Kirjala skola i Pargas (Kårkullavägen 144) där den aktiva kören också kommer att övernatta.
Vi inleder övningen på lördag kl. 10 och håller på till kl. 17. Under dagen blir det paus för lunch och kaffe.

Noter
Repertoar: Annandagsmenuett från Tjöck, El grillo, Joakim och Susanna, Bröllopsgården, Lella Idas kvintcirkel, Kung Liljekonvalje, Det är skönt att sjunga visor, Låt alla stämmor klinga, Finlandia.
Noter kan fås genom att kontakta pedavoces40(a)gmail.com

Sits
På lördagkväll med start kl. 18.30 knyter vi ihop övningshelgen med en Pedavocessits med 80-tals tema, så sök efter neonfärgerna, axelvaddarna eller vad du nu kopplar samman med denna underbara glansperiod. Sitsen kostar 15€.

Övernattning
Önskar du övernatta en natt eller två på ett golv i Kirjala skola passar det utmärkt. Priset är 5€/natt. Madrass/liggunderlag och allt annat du behöver medtages. I övernattningen ingår inga måltider. På skolan har vi inte tillgång till kök utan bara till ett kylskåp så tag med morgon- och mellanmål som lämpar sig för detta.

Busstransport (Marins)
Behövs skjuts till eller från Kirjala skola kan det ordnas under följande tider:

Fredag
kl. 20.15 från Åbo domkyrka (aktiva kören övar på Åbo Hanken till kl. 20 och bussen åker iväg efteråt)

Lördag
kl. 09.00 från Åbo domkyrka, bussen åker tillbaka till Åbo efter övningsdagens slut, ca kl. 17.15

Söndag kl. 11.00 startar hela patrasket från Kirjala skola mot Vasa via Åbo

Betalning
Räkna ihop dina utgifter och betala in summan till Pedavoces konto FI08 6601 0001 1311 27 med referensnummer 3094 senast onsdagen den 5.2.

Anmälan
Bekräfta din anmälan till e-postadressen pedavoces40@gmail.com och meddela senast onsdagen den 5.2 kl. 12 vad du deltar i, behöver du övernattning eller busstransport någon väg, meddela eventuella specialdieter med tanke på sitsen mm. Har du redan anmält dig och det inte skett några ändringar i ditt medverkande behövs ingen bekräftelse.

Frågor
Vid ytterligare frågor kan jubileumskommitténs ordförande Nicke Kavilo nås på telefonnummer 050 359 5487 och styrelseordförande Pia Rådmans på 050 341 3288.

V A R M T   V Ä L K O M M E N !

Jubileumskommittén

Kommenteringen är stängd.